သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Myanmar - Thailand (view : 1,951)

เปิดตลาด AEC และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์ (AEC Connect) วันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ กรุงย้างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Read more »

ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္ (view : 1,573)

ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္

Read more »

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ (view : 1,684)

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

Read more »

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္ (view : 1,691)

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္

Read more »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္ (view : 1,656)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္

Read more »

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ (view : 1,577)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ

Read more »

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ (view : 1,488)

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

Read more »

ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ (view : 1,563)

ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ

Read more »

က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမည္မဟုတ္ (view : 1,666)

က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမည္မဟုတ္

Read more »

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ သုေတသနျပဳၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို (view : 1,527)

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ သုေတသနျပဳၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

Read more »

ေရႊကုိင္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းလား (view : 697)

ေရႊကုိင္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းလား

Read more »

စင္ကာပူလူမႈကြန္ရက္တစ္ခုမွ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦး စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံေနရ (view : 692)

စင္ကာပူလူမႈကြန္ရက္တစ္ခုမွ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦး စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံေနရ

Read more »

နယူးေခ်ာင္းသာႏွင့္ သီရိၿမိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးရ (view : 1,544)

နယူးေခ်ာင္းသာႏွင့္ သီရိၿမိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးရ

Read more »

တန္ေဆာင္တိုင္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း မုိးဆက္ေန၍ ခရီးသြားလာမႈေလ်ာ့ (view : 814)

တန္ေဆာင္တိုင္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း မုိးဆက္ေန၍ ခရီးသြားလာမႈေလ်ာ့

Read more »

အထူးတဲြသီးသန္႔ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားကုိ အဲကြန္းၿမိဳ႕ပတ္ထက္ စီးနင္းသူထက္၀က္ပုိမ်ား (view : 700)

အထူးတဲြသီးသန္႔ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားကုိ အဲကြန္းၿမိဳ႕ပတ္ထက္ စီးနင္းသူထက္၀က္ပုိမ်ား

Read more »

အဲေအးရွားက Fly-Thru ၀န္ေဆာင္မႈ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည္ (view : 658)

အဲေအးရွားက Fly-Thru ၀န္ေဆာင္မႈ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္မည္

Read more »

လာမည့္ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ခုနစ္သန္းခြဲ ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ (view : 673)

လာမည့္ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ခုနစ္သန္းခြဲ ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္

Read more »

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ လူဇင္ဘတ္ ယခုႏွစ္ကုန္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ (view : 659)

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ လူဇင္ဘတ္ ယခုႏွစ္ကုန္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

Read more »

ဆီးဂိမ္းအတြက္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ ၿပဳိင္ပြဲမတုိင္မီ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဟုဆုိ (view : 640)

ဆီးဂိမ္းအတြက္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ ၿပဳိင္ပြဲမတုိင္မီ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဟုဆုိ

Read more »