ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္

Page View : 1,692
News Type : Technology

7Day News Journal

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၀

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၆)

ႏုိင္လင္းေအာင္

မုိဘိုင္းဖုန္းလုိင္းအေရအတြက္ ေလးသန္းကုိ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လုိင္းအေရအတြက္ တစ္သန္းသာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ၿပီး က်န္သည့္လုိင္းမ်ားကုိ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွသာ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

“ဒီဘ႑ာႏွစ္ထဲမွာပဲ ၿပီးေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိရေအာင္လည္း လုပ္ေနရသလုိ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕လည္း ရိွတဲ့အတြက္ အခုလုိျဖစ္သြားတာပါ။ က်န္တဲ့လုိင္းအေရအတြက္ကုိ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားပါမယ္”ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ မုိဘုိင္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းလုိင္းအေရအတြက္ ငါးသန္းတိုးခ်ဲ႕သြားရန္လ်ာထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္မွ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ကာ က်န္ရိွေနေသးသည့္ မုိဘိုင္းဖုန္းလုိင္းအေရအတြက္ သံုးသန္းကုိလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္၍ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ မုိဘိုင္းဖုန္းလုိင္းအေရအတြက္မွာ ရွစ္သန္းရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဆက္သြယ္ေရးက ဆင္းမ္ကတ္ေတြလည္းေရာင္းေနတယ္။ ဖုန္းေျပာခေတြကလည္း ပုိက္ဆံေတြရေနတယ္။ အဲဒါေတြကေန တိုးခ်ဲ႕လုိ႔ရႏုိင္တာပဲဆုိၿပီး လူအမ်ားစုက ေျပာေနၾကတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကေန ရတဲ့ေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီးမွ ဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာင္းရတဲ့အတြက္ အခုလို အနည္းငယ္ၾကန္႔ၾကာသြားတာပါ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ထြန္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တုိဘာလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တယ္လီဖုန္း ၂၂၉၇၄၁ လုိင္းရိွၿပီး မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္း ၁၄၃၅၂၅၀ လုိင္း ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ CDMA 800 MHz ၅၈၃၇၅၀ ၊ GSM ဖုန္း ၄၈၅၁၀၀၀၊ WCDMA ၂၈၀၀၀၊ MC Well ၅၀၀၀၀ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။


Post on : 03/02/2557 10:43