ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္

Page View : 1,656
News Type : Property

မိုးညိဳ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၆

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၄)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ၿမိဳ႕စြန္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးအရ အမွန္တကယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ သတင္းရရိွသည္။

“ၿမိဳ႕စြန္ေတြက လမ္းမေမးတင္ေလးေတြ နည္းနည္းအ၀ယ္လိုက္ေနတယ္။ တကယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက လုိက္၀ယ္ေနတာ”ဟု ေရႊေျမအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဦးသန္းစိုးကေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ သီလ၀ါစီမံကိန္းနယ္ေျမႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သန္လ်င္ဘုရားကုန္းအနီးတစ္၀ုိက္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းတကၠသုိလ္အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ ေန႔စဥ္ေျမ၀ယ္ယူရန္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စည္ကားေနၿပီး ေအာင္ခ်မ္းသာအနီးတြင္မူ ေစ်းကစားသူမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးကဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းအရ ပ်က္ျပယ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ဒလတံတားစီမံကိန္းအရ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္မွာ သိသိသာသာေကာင္းလာျခင္းမရိွဘဲ ေစ်းႏႈန္းမ်ားပင္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ “အရင္ေစ်းေကာင္းရခဲ့တဲ့ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ထဲက ေနရာေတြမွာ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း မရိွေတာ့ဘူး ေစ်းေတြလည္းက်သြားတယ္”ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒလၿမိဳ႕နယ္အလြန္ ေတာႀကီးတန္းႏွင့္ ေကာ့မွဴးလမ္းမေမးတင္ေနရာမ်ားတြင္မူ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါအက်ိဳးေဆာင္ကဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေနရာအမ်ားစုတြင္မူ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မၾကာမီသတ္မွတ္မည့္ ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈဇုန္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္မည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားပုိင္အေဆာက္အအံုဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းပုိင္းမွ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအခ်ိဳ႕ ႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ျဖင့္ အဓိကအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း Capital Development ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာကေျပာျပသည္။


Post on : 03/02/2557 10:39