ကမၻာေျမႀကီးကို ကယ္တင္ျခင္း အား သတိျပဳမိေစရန္အစိမ္းေရာင္ နည္းပညာၿပပဲြ သို႕ ၿမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္နိင္

Page View : 1,595
News Type : Event

(ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ )

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ စီးပြားေရး သမားမ်ား စြမ္း အင္ ေခြၽတာျခင္းျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို ကယ္တင္ျခင္း အား သတိျပဳမိေစရန္ ဘန္ေကာက္ တြင္ က်င္းပမည့္Eco Light Tech Asia 2013 (အစိမ္းေရာင္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ လိုက္တင္ မီးသီး ကုန္စည္ျပပဲြ) သုိ႔ ၿမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား တက္ေရာက္ေလ့ လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းEco light Tech Asia 2013 ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Queen Sirikit Convention Center တြင္ က်င္းပမည္ဟု N.N.C Development and Management Co.,Ltd မွ Senior Vice President Mr. Panithan Bumrasarinpai ကေျပာသည္။

 ျပပဲြတြင္ Syhiania, Konica Minolta, OSRAM, GE lighting, Racer Electric စေသာ လိုက္တင္းမီး ဦးေဆာင္ တီထြင္ေသာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တုိ႔ ပါဝင္ျပသမည္ဟု သိရ သည္။

တက္ေရာက္ လုိပါက NCC Exhibition Organizer Co.,Ltd. ဖုန္း+ 6622034261-2/www.ecolight-tech.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည္။

 

http://www.popularmyanmar.com/mpaper/2013/10/ကမၻာႀကီးကို-ကယ္တင္ျခင္း/


Post on : 12/11/2556 21:09