အေကာင့္ထဲသို.ဝင္ရန္

အမည္စာရင္းသြင္းရန္
စကားဝွက္ေမ.သြားပါက
ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္
ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္
တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္
ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Myanmar - Thailand
เปิดตลาด AEC และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์ (AEC Connect) วันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ กรุงย้างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ
ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ
ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ

Business (22)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုးခုကို ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆုံးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ သုေတသနျပဳၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ သုေတသနျပဳၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

Event (3)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Myanmar - Thailand

เปิดตลาด AEC และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์ (AEC Connect) วันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ กรุงย้างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ဘားကမ့္ပခုကၠဴ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည္

ဘားကမ့္ပခုကၠဴ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည္

ကမၻာေျမႀကီးကို ကယ္တင္ျခင္း အား သတိျပဳမိေစရန္အစိမ္းေရာင္ နည္းပညာၿပပဲြ သို႕ ၿမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္နိင္

ကမၻာေျမႀကီးကို ကယ္တင္ျခင္း အား သတိျပဳမိေစရန္အစိမ္းေရာင္ နည္းပညာၿပပဲြ သို႕ ၿမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္နိင္

Technology (22)

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္ဖုန္းလုိင္းေလးသန္း တုိးခ်ဲ႕ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း အခက္အခဲေၾကာင့္ တစ္သန္းခန္႔သာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည္

က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမည္မဟုတ္

က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမည္မဟုတ္

Travel (15)

ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္

ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အီတလီႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

နယူးေခ်ာင္းသာႏွင့္ သီရိၿမိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးရ

နယူးေခ်ာင္းသာႏွင့္ သီရိၿမိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးရ

Property (4)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္

ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ

ပဲခူးဘက္က ေျမကြက္ကို ေလွ်ာ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလာ

အိမ္ၿခံေျမအငွားေစ်းကြက္ ႏႈန္းအျမင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ေန

အိမ္ၿခံေျမအငွားေစ်းကြက္ ႏႈန္းအျမင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ေန

267 All   168 Registered Business   99 Member List   251 Products
Updated Products
No Pic Product Description view Update
121
The Collection 2
Brand : Tin Sein
Category : လက္လုပ္ ၊ လက္ေဆာင္
From...Tin Sein Trading Co.,Ltd.
City : Yangon Division
3,806 19/12/2013
13:50:15
122
The Collection
Brand : Tin Sein
Category : လက္လုပ္ ၊ လက္ေဆာင္
From...Tin Sein Trading Co.,Ltd.
City : Yangon Division
3,833 19/12/2013
13:42:23
123
Bangle
Brand : Golden Dragon
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,360 19/12/2013
11:52:55
124
Earing
Brand : Earing
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,353 19/12/2013
11:49:06
125
Hand Chain
Brand : Golden Dragon
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,337 19/12/2013
11:36:16
126
Pendant
Brand : Golden Dragon
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,383 19/12/2013
11:32:35
127
Necklace
Brand : Golden Dragon
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,402 19/12/2013
11:27:58
128
Ring
Brand : Golden Dragon
Category : ေက်ာက္ၿမက္
From...Golden Dragon
City : Yangon Division
4,185 19/12/2013
11:25:42
129
Perfect Foods Manufacturing
Brand : Bright Time
Category : စီးပြားေရး နွင့္ တိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း
From...Bright Time
City : Yangon Division
4,579 19/12/2013
10:23:19
130
Horizon Telecom
Brand : Bright Time
Category : စီးပြားေရး နွင့္ တိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း
From...Bright Time
City : Yangon Division
4,428 19/12/2013
10:20:00
131
Bright Time Gem
Brand : Bright Time
Category : စီးပြားေရး နွင့္ တိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း
From...Bright Time
City : Yangon Division
4,308 19/12/2013
10:18:46
132
Bright Time Resources
Brand : Bright Time
Category : စီးပြားေရး နွင့္ တိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း
From...Bright Time
City : Yangon Division
4,423 19/12/2013
10:17:44
133
Bright Time Trading
Brand : Bright TIme
Category : စီးပြားေရး နွင့္ တိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း
From...Bright Time
City : Yangon Division
4,404 19/12/2013
10:15:07
134
Import
Brand : Sein Wut Hmon
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Sein Wut Hmon Co.,Ltd
City : Yangon Division
4,443 17/12/2013
11:29:15
135
Export
Brand : Sein Wut Hmon
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Sein Wut Hmon Co.,Ltd
City : Yangon Division
4,380 17/12/2013
11:25:10
136
Hotel Bahosi
Brand : Yee Shin
Category : ေဟာ္တယ္နွင့္ စားေသာက္ဆိုင္
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,896 17/12/2013
10:53:21
137
Construction
Brand : Yee Shin
Category : ေဆာက္လုပ္ေရး
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
5,091 17/12/2013
10:50:46
138
Wood
Brand : Yee Shin
Category : သစ္သားနွင့္ပရိေဘာဂ
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,859 17/12/2013
10:42:19
139
Stainless Steel
Brand : Yee Shin
Category : သတၱဳ ၊ သတၱဳေဗဒ
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,880 17/12/2013
10:41:30
140
Hospital
Brand : Yee Shin
Category : က်န္းမာေရး
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,957 17/12/2013
10:36:05
141
Import
Brand : Yee Shin
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,382 17/12/2013
10:27:18
142
Export
Brand : Yee Shin
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Yee Shin Co.,Ltd.
City : Yangon Division
4,372 17/12/2013
10:21:08
143
Import
Brand : Trade King Group
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Trade King Group Limited
City : Yangon Division
4,403 17/12/2013
10:01:35
144
Exports
Brand : Trade King Group
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Trade King Group Limited
City : Yangon Division
4,364 17/12/2013
09:57:13
145
Export
Brand : Thein Yarzar
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Thein Yarzar Co.Ltd.
City : Yangon Division
4,410 06/12/2013
14:09:16
146
Export and Import
Brand : Soe and Brothers
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Soe & Brothers
City : Yangon Division
4,257 06/12/2013
12:13:11
147
Export and Import
Brand : Shwe Thazin
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Shwe Tha Zin
City : Yangon Division
4,318 06/12/2013
11:34:36
148
Exports and Imports
Brand : Shanti Sagar International Company Limited
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...Shanti Sagar
City : Yangon Division
4,488 06/12/2013
11:13:12
149
Exports & Imports
Brand : KB International
Category : သယ္ယူပို.ေဆာင္ေရး
From...KB International
City : Yangon Division
4,391 06/12/2013
10:57:32
150
Import & Export
Brand : Pyi Gyi San
Category : စိုက္ပ်ိုးေရး
From...Pyi Gyi San
City : Yangon Division
3,846 04/12/2013
15:43:52